ჰოლდინგი „ჯეოსილქროუდი“ თავის შვილობილ კომპანია „ჯეორეტინგთან“ ერთად გთავაზობთ ბიზნეს გეგმის მართვასა და მონიტორინგთან დაკავშირებულ სერვისებს.

ბიზნეს გეგმის შედგენა წარმატების მხოლოდ მცირე კომპონენტს წარმოადგენს, გაცილებით მნიშვნელოვანია მისი სწორი მართვა და განხორციელება. ბიზნეს გეგმის მართვა მოიცავს:

  • ბიზნეს გეგმის ეტაპების შესრულების მონიტორინგს დროის ჭრილში;
  • ბიზნეს გეგმის ეტაპების შესრულებას ოპერაციულ ჭრილში;
  • ბიზნეს გეგმის ეტაპების შესრულებას ფინანსურ ჭრილში;
  • ბიზნეს გეგმის ეტაპების შესრულებას ადმინისტრაციულ ჭრილში;
  • განხორციელებაში ჩართული მხარეების კოორდინაციას.

ჩვენი გამოცდილება გვაძლევს საშუალებას დროულად აღმოვაჩინოთ შესაძლო დევიაციები და შესაბამისი რეაგირება მოვახდინოთ მათზე. ასევე საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია გარკვეული კორექტივების შეტანა, რათა მოხდეს ბიზნეს გეგმაში დასახული მიზნების საბოლოო რეალიზაცია საბაზრო თუ სხვა ფაქტორების ცვლილების მიუხედავად.

დაგვიკავშირდით:

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა # 12/ ბაჩანა ბრეგვაძის ქუჩა #2. საფოსტო ინდექსი 0114.


  ელ.ფოსტა: info@gsr.ge


 მობილური: (+995) 596 881 881; (+995)  595 655 655;     

     სათაო ოფისი: (+ 995) 322 477 344


     ჩვენ სოციალურ ქსელებში