კენკროვანების წარმოება, გადამუშავება და ექსპორტი

კენკროვანების  წარმოება, გადამუშავება და ექსპორტი

პროექტის შესახებ

წინაპირობა

ადგილობრივი ბაზარი:

 • კენკროვნების ფართი და წარმოება საქართველოში 2015 წ.

მაყვალი:  59.6 ჰა, 127 ტ. ჟოლო: 316 ჰა. 724 .5 ტ. მოცვი: 114.6 ჰა. 131.4 ტ.

 • წარმოებული პროდუქციის 95.7% შიდა ბაზარზე იყიდება
 • კენკროვნების საცალო სარეალიზაციო ფასი სეზონზე

მაყვალი 5-6 ლარი/კგ, ჟოლო 6 ლარი.კგ, მოცვი 6 ლარი კგ.

 • კენკროვნების საცალო სარეალიზაციო ფასი არასეზონზე საშუალოდ 11-12 ლარი/კგ
 • სამაცივრე ტექნოლოგიების განვითარების არასათანადო დონე

საექსპორტო ბაზარი:

 • მთავარი სამიზნე ბაზარი: ევროგაერთიანების ქვეყნები
 • კენკროვნების იმპორტი ევროგაერთიანებაში არაწევრი ქვეყნებიდან:

400 მლნ EUR 2015 წ.

 • მთავარი იმპორტიორი ქვეყნები 2015 წლის მონაცემებით:

გერმანია – 108.5 ათასი ტ., საფრანგეთი – 45.9 ათასი ტ, ბელგია – 34.5 ათასი ტ.

 • მსხვილი ექსპორტიორი ქვეყნები:

სერბეთი – 120.7 ათასი ტ. პოლონეთი – 107 ათასი ტ.

(მათი პროდუქციის ნაწილი  რუსეთის ბაზარზეც იყიდება)

 • საქართველოს ექსპორტი (ტონა)
დასახელება 2013 2014 2015
ჟოლო 0.02
მაყვალი 0.6
მოცვი 0.6 29.2 40.3

ქართული მოცვის საშუალო საექსპორტო Exwork ფასი 5.25 USD/კგ

 საქართველოს უპირატესობები:

 • გადასახადებისგან განთავისუფლებული ექსპორტი ევროპაში, აშშ-ში, დსთ და სხვა რეგიონებში
 • ხელსაყრელი კლიმატური პირობები
 • იაფი რესურსები – ელექტროენერგია, წყალი, მუშახელი
 • ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა: ადვილად ხელმისაწვდომი ევროპის და აზიის ბაზრები (ფოთის და ბათუმის პორტები)
 • მზარდი კენკროვნების ინდუსტრია და სახელმწიფოს სტიმულირება მცირე და საშუალო ფერმერების მიერ კენკროვანი კულტურების პლანტაციების გაშენებაზე
 • ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA)

პროექტის აღწერა

 • კომპანიის ადგილმდებარეობა – 2 აგროჰაბი სამაცივრე მეურნეობებით:
 • ანაკლია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი დასავლეთ საქართველო,
 • მცხეთა-თიანეთის მუნიციპალიტეტი აღმოსავლეთ საქართველო
 • პლანტაციების გაშენება:
 • მოცვი 10 ჰა. დასავლეთ საქართველო,
 • მაყვალი 10 ჰა, ჟოლო 5 ჰა. აღმოსავლეთ საქართველო
 • პროდუქტები: შოკური ტექნოლოგიით გაყინული უეკლო მაყვალი, ჟოლო და ლურჯი მოცვი საექსპორტო ბაზრისათვის, კენკროვნების ნერგები ადგილობრივი ბაზრისათვის
 • ბიზნეს საქმიანობა
 • საკუთარი კენკროვანი პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება-გაყინვა და ექსპორტი ევროგაერთიანების ბაზარზე
 • ადგილობრივი ფერმერებისგან კენკროვანი პროდუქციის შესყიდვა, გადამუშავება-გაყინვა და ექსპორტი ევროგაერთიანების ბაზარზე
 • კენკროვნების ნერგების (ჟოლო, მაყვალი) რეალიზაცია ადგილობრივ ფერმერებზე
 • ადგილობრივი ფერმერების მომსახურება სამაცივრო ფართებით
 • მუდმივად დასაქმდება 53 ადამიანი

სავარაუდო სარეალიზაციო ფასი საწყობიდან:

დასახელება ფასი ბაზარი
ჟოლო (გაყინული) 11.55 ლარი / კგ საექსპორტო
მაყვალი (გაყინული) 11.55 ლარი / კგ საექსპორტო
ლურჯი მოცვი (გაყინული) 11.55 ლარი / კგ საექსპორტო
ნერგი (მაყვალი, ჟოლო) 1.0-1.5  ლარი/ცალი ადგილობრივი
 • სამაცივრო ფართების მომსახურების სავარაუდო ფასი:
 • მინუს რეჟიმის მაცივარი – 35 ლარი/ტონა თვეში
 • პლიუს რეჟიმის მაცივარი – 25 ლარი/ტონა თვეში
 • წარმოების რაოდენობა
დასახელება I წელი II წელი III წელი IV წელი V წელი
საკუთ შესყ საკუთ შესყ საკუთ შესყ საკუთ შესყ საკუთ შესყ
ჟოლო ტ. 10 30 15 40 50 50 75 60
მაყვალი ტ. 20 30 80 40 280 50 320 60
მოცვი ტ 15 30 15 40 60 50 150 60
ნერგი ც. 225000 500000 500000 500000

ფინანსური მაჩვენებლები

მთლიანი ინვესტიცია: 6.65 მლნ. ლარი

III წელი IV წელი V წელი
შემოსავალი  მლნ.ლარი 3.40 6.68 9.21
საოპერაციო მოგება მლნ.ლარი 1.38 4.00 5.99
ROE 10% 52% 83%
ROA 12% 37% 38%

IRR: 24%

სახელმწიფო რესურსი

სახელმწიფო უზრუნველყოფს შემდეგ ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას:

 • „აწარმოე საქართველოს“ და „დანერგე მომავლის“ ფარგლებში 55 მლნ. ლარის გრანტი სამაცივრე დანადგრების მოწყობილობებისათვის და პლანტაციების სარწყავი სისტემებისათვის
 • ტექნიკური დახმარება ჯეოსილქროუდ ჯგუფის მხრიდან

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

(+ 995) 551 176 470    ინგლისური

(+ 995) 577 772 203    ქართული

(+ 995) 595 655 655    რუსული

(+ 995) 593 450 288    არაბული

E-mail: info@geosilkroad.company

geosilkroadcompany@gmail.com

WWW.GEOSILKROAD.COMPANY

Recommend
Share
Tagged in