• პროექტების მომზადება
  • პროექტის შეთანხმება/შუამდგომლობა მერიის არქიტექტურის სამსახურთან
  • პროფესიონალების კონსულტაცია
  • მშენებლობის ნებართვის აღება
  • კონსტრუქციული ნახაზი
  • ფოტომონტაჟები
  • კორექტირება

 

აგრეთვე დაგეხმარებით არქიტექტურასთან დაკავშირებით ნებისმიერ საკითხზე