ტექსტილის საწარმო

ტექსტილის საწარმო

პროექტის შესახებ

წინაპირობა
• ტექსტილის და ტანსაცმლის ბაზარი მსოფლიო:
o ბაზრის მოცულობა(2013) -$ 1,100 მლრდ.
o წლიური ზრდის ტემპი – 4%
o საშუალო დანახარჯი ერთ სულ მოსახლეზე (2012) – $ 153
• ევროპის ბაზარი მიიჩნევა მსოფლიოში ყველაზე დიდ ბაზრად – $ 350 მლრდ.
• ჩინეთი არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ექსპორტიორი
– $ 288 მლრდ
• თურქეთი:
o რეგიონში ყველაზე დიდი ტანსაცმლის ექსპორტიორი
o ტანსაცმლის ექსპორტში მსოფლიოში მე-6 ადგილი – $ 13.9 მლრდ. (2011)
o ტექსტილის ექსპორტში მსოფლიოში მე-8 ადგილი – $ 10.8 მლრდ. (2011)
საქართველოს უპირატესობები:
• გადასახადებისგან განთავისუფლებული ექსპორტი ევროპაში, აშშ-ში, დსთ და სხვა რეგიონებში
• იაფი რესურსები – ელექტროენერგია, წყალი, მუშახელი
• ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა: ადვილად ხელმისაწვდომი ევროპის და აზიის ბაზრები (ფოთის და ბათუმის პორტები)
• სწრაფად მზარდი ტანსაცმლის ინდუსტრია
• ტექსტილის იმპორტის საშუალო ზრდის ტემპი – 25% (2000 წლის შემდეგ)
• ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA)
პროექტის აღწერა
• კომპანიის ადგილმდებარეობა – თბილისი
• ბიზნეს აქტივობა – აწარმოოს მაღალი ხარისხის ტექსტილი იმპორტირებული ძაფისგან
• წლიური წარმადობა – 240 000 მეტრი მაიკებისთვის, 260 000 მეტრი შარვლებისთვის
• მოთხოვნის შემთხვევაში გადმოგეცემათ დეტალური ბიზნეს გეგმა
ფინანსური მაჩვენებლები
• ინვესტიციაTotal investment – $ 2 მლნ.
• საშუალო წლიური შემოსავალი – $ 1.5 მლნ.
• საოპერაციო მოგება ცვეთის დარიცხვამდე – $ 8 მლნ.
• შიდა უკუგების განაკვეთი (5 წელი) – 38%
სახელმწიფო რესურსი
სახელმწიფო უზრუნველყოფს შემდეგ ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას:
• მიწის ნაკვეთის გადაცემა ნომინალურ ფასად
• აწარმოე საქართველოს ფარგლებში იაფი სესხი (qartuli.ge)
• წილობრივი ინვესტიცია საპარტნიორო ფონდის მიერ (fund.ge)
• ტექნიკური დახმარება საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის მხრიდან
საკონტაქტო ინფორმაცია

phone:

+ 995 551 176 470 ინგლისური

phone:

+ 995 577 772 203 ქართული

phone:

+ 995 595 655 655 რუსული

phone:

+ 995 593 450 288 არაბული

სხვა პროექტები
Recommend
Share
Tagged in