ძაფის საწარმო

ძაფის საწარმო
პროექტის შესახებ

წინაპირობა
• ბამბის ძაფის ექსპორტი:
o გლობალური ექსპორტი (2013) – 17.4 მილიარდი აშშ დოლარი
o წლიური ზრდა -5%
o მსოფლიოს ორი უდიდესი ექსპორტიორი:
o ონდოეთი -4 მილიონი ტონა (2013)
o პაკისტანი -7 მილიონი ტონა (2013)
• თურქეთი:
o ბამბის ძაფის ერთ-ერთი უდიდესი იმპორტიორი მსოფლიოში
o ბამბის ძაფის იმპორტი 2013 წელს – 129 000 ტონა
საქართველოს უპირატესობები:
• გადასახადებისგან განთავისუფლებული ექსპორტი ევროპაში, აშშ-ში, დსთ და სხვა რეგიონებში
• იაფი რესურსები – ელექტროენერგია, წყალი, მუშახელი
• ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა: ადვილად ხელმისაწვდომი ევროპის და აზიის ბაზრები (ფოთის და ბათუმის პორტები)
• სწრაფად მზარდი ტექსტილის და ტანსაცმლის ინდუსტრია
• ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA)
პროექტის აღწერა
• კომპანიის ადგილმდებარეობა – თბილისი
• ადგილობრივი ძაფის საწარმო აწარმოებს შეუღებავ და შეღებულ ბამბის ძაფს
• საწარმოო ნედლეული – უზბეკეთიდან შემოტანილი ბამბა
• ბიზნეს აქტივობა – ძაფის დართვა, შეღებვა და შეფუთვა
• წლიური წარმადობა – 3 600 ტონა
• დასაქმება – 82 თანამშრომელი
ფინანსური მაჩვენებლები
• მთლიანი ინვესტიცია: 15 მილიონი აშშ დოლარი
• საშუალო წლიური შემოსავალი: 4 მილიონი აშშ დოლარი
• საოპერაციო მოგება ცვეთის დარიცხვამდე: 8 მილიონი აშშ დოლარი
• 5 წლიანი შიდა უკუგების განაკვეთი: 27%
სახელმწიფო რესურსი
სახელმწიფო უზრუნველყოფს შემდეგ ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას:
• მიწის ნაკვეთის გადაცემა ნომინალურ ფასად
• აწარმოე საქართველოს ფარგლებში იაფი სესხი (qartuli.ge)
• წილობრივი ინვესტიცია საპარტნიორო ფონდის მიერ (fund.ge)
• ტექნიკური დახმარება საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის მხრიდან

phone:

+ 995 551 176 470 ინგლისური

phone:

+ 995 577 772 203 ქართული

phone:

+ 995 595 655 655 რუსული

phone:

+ 995 593 450 288 არაბული

სხვა პროექტები
Recommend
Share
Tagged in