საქართველო, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა, აბრეშუმის გზა

 საქართველო მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქვეყანაა და თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით წარმოადგენს ხიდს დასავლეთსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის. ასეთი მდებარეობა დიდ პასუხისმგებლობას ანიჭებს მას დაიკავოს მნიშვნელოვანი ადგილი მსოფლიო ცივილიზაციის პროცესში. ამ თვალსაზრისით

Share
საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება

საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება   საქართველოსა და ჩინეთის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ძალაში პირველ იანვარს შევიდა. საქართველოში წარმოებულ საქონელსა და მომსახურებას მსოფლიოს უმსხვილესი ბაზარი გაეხსნა, რომელიც დაახლოებით 1,4 მილიარდ

Share
ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2019 წლის იანვარი-სექტემბერი)

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2019 წლის იანვარი-სექტემბერი)  ოფიციალური დეკლარირებული მონაცემებით, საქართველოში 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში გაცემულია 7802 ნებართვა (წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1,3 პროცენტით მეტი)

Share