سرمایه گذاری و کسب و کار موفقیت آمیز با طرح تجاری درست در ارتباط مستقیم است. طرح تجاری با استفاده از ایده پیشنهاد شده توسط کارفرما   بصورت استاندارد تهیه میگردد و در آن بخش مدیریتی و ویژگی های مالی و تجاری گنجانده شده است. تهیه طرح تجاری میتواند برای چندین هدف تهیه گردد و از این قرار میتواند باشد: آغاز کسب و کار جدید، جذب سرمایه گذار، دریافت وجوه، توسعه و گسترش کسب و کار موجود و غیره…

شرکت “جئو سیلک رُوود” با عمل و بر مبنای کلیه استانداردهایِ روز برای کسب و کار شما طرح تجاری تهیه مینماید که انجام این عمل میتواند پیش زمینه ای باشد برای موفقیت در کسب و کار مورد نظر شما. تهیه طرح تجاری دقیق و با جزئیات کامل میتواند بر جذابیت و اهمیت آن بیفزاید و به شما کمک میکند که نه فقط به جذب سرمایه گذار مبادرت ورزید بلکه تصور و درک دقیقتری از کسب و کار خود را نیز داشته باشید.

بر مبنای اهداف و ایده مربوط به کسب و کار ساختار طرح تجاری میتواند به انواع مختلف طبقه بندی شود و متفاوت از هم باشد اما بصورت کلی از بخشهای عمده ذیل میتواند تشکیل گردد:

  1. شرح کلی .
  2. امکان سنجی (feasibility study)
  3. استراتژی مربوط به مارکتینگ و شبکه های فروش .
  4. ارزیابی و تحلیل بازار و رُقبا.
  5. مدلهای تحلیلی (SWOT, PESTEL, BCG Matrix) و غیره.
  6. بخش مالی و تحلیل جریان نقدی وجوه.

با توجه به هر ایده مربوط به کسب و کار خاص، طرح تجاری میتواند نقشه ها و طرحهای معماری، توضیحات فنی، کارت تکنولوژیک، برگه توصیه کاری و غیره را نیز شامل گردد. گروه مجرب و متخصص ما آماده ارائه مشاوره مربوط به کسب و کار و تهیه طرح تجاری مرتبط با آن میباشد و نیز در کنار تهیه طرح تجاری کلیه امور تحقیقی و تحلیلی را به انجام برساند.

شرکت ما برای کسب و کار های تازه تأسیس و نیز برای کسب و کارهای موجود طرحهای تجاری کامل تهیه مینماید تا بدینوسیله ایده های ارائه شده جنبه عملی به خود بگیرد و با موفقیت به انجام برسد. مدت زمان تهیه و قیمت آن به تعداد و نیز به مقدار دشواری موضوع و اجزای تشکیل دهنده آن بستگی دارد.

ბიზნეს გეგმა
ბიზნეს გეგმის შედგენა

تماس بگیرید :

129 خیابان آغماشنبلی پلاک

info@geosilkroad.company

(+995 32) 2477 344