خانه ی کویت

شرکت “جئوسیلک‌رود” با موفقیت یک مرکز ویلایی یک طبقه در کویت طراحی کرده است.

قسمت معماری خانه به طور هماهنگ جزئیات مدرن و سنتی را ترکیب می کند، که بر منحصر به فرد بودن پروژه تأکید می کند. ترکیب نما و چشم انداز محلی بار دیگر منحصر به فرد بودن خانه طراحی شده را تأیید می کند.