خدمات حسابرسی, خدمات مالی, خدمات حسابداری

شرکت جئوریتینگ خدمات به شما خدمات حسابرسی ارئه میکند. متخصصان ما دانش عمیقی از صنعت دارند و از منابع جهانی برای ارائه خدمات جامع به مشتریان استفاده می کنند.

برای موفقیت در کسب و کار، لازم است به صورت دوره ای آن را در جهات مختلف بررسی کنید. در برخی موارد، شرکت ها در صحت صورت های مالی خود با مشکل مواجه می شوند. بهترین راه حل در این شرایط حسابرسی مالی است که شامل موارد زیر است:

 • مرور موقت و نهایی صورتهای مالی
 • حسابرسی / بررسی اجزای فردی صورتهای مالی
 • پیش بینی ویژگی های مختلف مالی شرکت

خدمات ما بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS و استانداردهای حسابرسی بین المللی ISA است که ما را قادر می سازد طیف وسیعی از فرایندهای تجاری را انجام دهیم.

گزارش تهیه شده مطابق با استانداردهای بین المللی حسابداری مالی برای سرمایه گذاران خارجی شفاف و آموزنده است و راه را برای ورود شرکت های گرجستانی به بازار بین المللی باز می کند.

موفقیت یک شرکت بستگی زیادی به مدیریت صحیح و موثر دارد. سابقه کسب و کار مملو از نمونه هایی است که در آن شرکت های قوی با شرایط اولیه موفق و نسبتاً خوب به دلیل مدیریت نادرست از بین رفته اند.

این شرکت همچنین طیف وسیعی از خدمات مالی دیگر را ارائه می دهد، از جمله ارزیابی ریسک مالی پروژه های سرمایه گذاری.

خدمات حسابداری شامل موارد زیر است:

 • ارائه مشاوره های مربوط در زمینه تهیه اسناد اولیه شرکت.
 • اسناد حسابداری اولیه ارائه شده توسط مشتری را بررسی کرده و داده ها را در برنامه حسابداری خود ثبت میکند.
 • محاسبه مالیات مطابق قوانین مالیاتی در گرجستان.
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و فرم های تعریف شده توسط قانون.
 • مشاوره در مورد مسائل جاری حسابداری.
 • تهیه طیف گسترده ای از فرم های گزارش داخلی برای مدیریت مشتری و سهامداران (شرکا).
 • سایر خدمات مورد نیاز برای انجام حسابداری کامل مطابق با استانداردهای محلی و بین المللی که در گرجستان به رسمیت شناخته شده است.
 • بهبود سیستم حسابداری ناقص، بازیابی حسابداری (از جمله مشورت با سایر متخصصین در مورد بهینه سازی سیستم حسابداری موجود)
 • تولید و ثبت دستمزد کارکنان، از جمله اظهارنامه مربوطه.
 • پیاده سازی سایر واحدهای حسابداری جداگانه به درخواست مشتری.
 • مشاوره در مورد شکل گیری سیاست حسابداری شرکت.
 • تهیه صورتهای مالی مطابق با قوانین گرجستان، طبق استانداردهای بین المللی حسابداری مالی (IFRS) ، IFRS برای شرکتهای کوچک و بزرگ؛
 • حفاظت از منافع مشتری نزد سازمانهای مالیاتی و کنترل در طول ممیزیهای مالیاتی برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده.

1. აუდიტორული მომსახურება
2. ჰოლდინგი „ჯეოსილქროუდი“ თავის შვილობილ კომპანია „ჯეორეიტინგთან“ ერთად აუდიტორულ მომსახურებას გთავაზობთ. ჩვენს სპეციალისტებს გააჩნიათ ინდუსტრიის ღრმა ცოდნა და იყენებენ გლობალურ რესურსებს კლიენტებისთვის სრულყოფილი მომსახურების გასაწევად.
3. ბიზნესში წარმატების მისაღწევად აუცილებელია მისთვის პერიოდულად აუდიტის ჩატარება სხვადასხვა მიმართულებით. გარკვეულ შემთხვევებში კომპანიები ფინანსური ანგარიშგების სიზუსტის კუთხით პრობლემებს აწყდებიან. ასეთ ვითარებაში საუკეთესო გამოსავალი ფინანსური აუდიტია, რომელიც გულისხმობს:
4. ფინანსური ანგარიშგების შუალედურ და საბოლოო მიმოხილვას
5. ფინანსური ანგარიშგების ინდივიდუალური კომპონენტების აუდიტს/ მიმოხილვას
6. კომპანიის სხვადასხვა ფინანსურ მახასიათებელთა პროგნოზირებას

Geosilkroad Auditing sheet