هتل در روستای گامارجوا

مکان: گردبانی، روستای گامارجوا

مساحت کل: 10 000 متر مربع ؛

وضعیت: کشاورزی

کد: 81.07.13.284؛

با توجه به موقعیت و محیط مناسب، برنامه ریزی شده است که در آن منطقه هتل بسازید. بزرگراه کنارگذر تفلیس مستقیماً با قطعه زمین هم مرز است. همچنین، بسیاری از امکانات مهم در نزدیکی وجود دارد: منطقه گمرک، پارک  تی تی آر، مرکز تدارکات Lilo و Lilo Mall.

در حال حاضر وضعیت قطعه زمین از وضعیت کشاورزی به غیرکشاورزی منتقل می شود و کارهای معماری آغاز می شود.