یستگاه اتوبوس N1 در خیابان ژورسی

شرکت “جئوسیلک‌رود” با موفقیت اسناد هزینه پروژه برای شرکت آموزشی ویبولیتین را برای تأمین برق، پمپ بنزین و لباسشویی برای انبار اتوبوس شماره 1 شرکت حمل و نقل تفلیس تأمین کرده است.

در چارچوب پروژه مذکور، خیابان با تصمیم شهرداری تفلیس شهرداری و مجموعه‌ی ویبولیتین “شرکت حمل و نقل تفلیس” اتوبوسهای جدید با اندازه های مختلف را خریداری کرد و آنها را در انبار اتوبوس N1 که حدود 300 اتوبوس را سرویس می دهد، قرار داد. این خدمات تعمیر و نگهداری اتوبوس های شهری، سوخت گیری و نظافت را ارائه می دهد.

در چارچوب پروژه، یک پست ترانسفورماتور جدید مورد نیاز برای تامین برق پایدار ایستگاه اتوبوس طراحی شد، یک مجتمع پمپ بنزین جدید برای سوخت دیزل در اتوبوس ها، یک اتاق “سرور” و شبکه کامپیوتری مربوطه، سیستم نظارت تصویری در سراسر ایستگاه اتوبوس، امکانات جدید لباسشویی، امکانات مدرن شستشو تأمین شد.

بر اساس استانداردهای مدرن، متخصصان وضعیت فنی منطقه تعمیر اتوبوس و ساختمان اداری انبار اتوبوس را مورد مطالعه قرار دادند و نیاز به طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا را تعیین کردند.