“مناطق قابل نوسازی”

Date

در آوریل سال جاری دولت گرجستان قطعنامه‌ی N185  را در خصوص برنامه “مناطق قابل نوسازی”  تصویب کرد که شامل نوسازی 63 شهرداری، بازسازی مراکز تاریخ ، ساخت مجموعه‌های ورزشی و تفریحی، بازسازی بناهای تاریخی و فرهنگی و غیر می‌شود.

        پروژه های توسعه منطقه‌ای توسط صندوق توسعه و  وزارت زیرساخت و شهرداری‌ها اجرا خواهد شد. بر اساس این برنامه، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شد که متشکل از متخصصین محلی، دولت مرکزی و مرکز برنامه‌ریزی است. فعالیت کمیسیون مذکور با تعیین مکان‌‌های قابل بازسازی که کارهای ساخت و ساز و توان بخشی بر روی آنها انجام می شود را بسیار ضروری خواندند. کمیسیون هنگام تصمیم گیری درباره مکانهای انتخاب شده، بر ویژگیهای منطقه  زمینه تاریخی – فرهنگی و هدف فعلی مراکز تمرکز می کند.

      شرکت‌ها از طریق مناقصه برای کارهای ساختمانی و توانبخشی بررسی می‌شوند.

بودجه‌ی تعیین شده پروژه برای مرحله اول 500 میلیون لاری است. طبق برنامه دولت مصوب، اتمام این پروژه برای 4 سال برنامه گ‌ریزی شده است.

به گفته نخست وزیر، این برنامه به دلایل زیادی ارزشمند است. با بهبود زیرساخت‌های مناطق، مشاغل و مناطق گردشگری بسیاری ایجاد می شود، مناطق گردشگری بسیاری ظاهر می شوند و به طور کلی، این امر باعث توانبخشی بیشتر گرجستان خواهد شد.

وبلاگ سردبیر

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin