شرکت هلدینگ “جئو سیلک رُود” در کنار شرکت زیرمجموعه خود یعنی شرکت “جئوریتینگ” پیشنهاد میدهیم که از خدمات مشاوره ای ما در رابطه با مجوزها استفاده نمایید که از این قرار است:

 • کسانی که به دنبال دریافت مجوزها (اجازه نامه ) هستند میتوانند از خدمات ما به عنوان نماینده خود در ارگانها و سازمانهایی که مجوز صادر میکنند استفاده نمایند تا هرگونه مجوز را دریافت نماییم.
 • ما میتوانیم به شما کمک کنیم تا در صورت عدم صدور مجوز شکایت خود را ارائه دهید.

مجوز با هدف دریافت اجازه انجام کاری صادر میگردد که در ارگان و یا سازمان مربوطه با صدور برگه جواز به درخواست کننده داده میشود.

مجوزی که توسط ارگان و سازمان مربوطه به درخواست کننده داده میشود میتواند برای یک مورد خاص استفاده گردد و یا اینکه برای مدت زمان خاصی پیش بینی شده و صادر گردد که بر مبنای قوانین و مقررات مربوطه در محدوده جغرافیایی و حیطه کاری صادر شود و نوع انجام فعالیت میبایست با عمل به قوانین و مقررات مربوطه به انجام برسد.

ما به شما کمک میکنیم که بتوانید مجوزهای ذیل را دریافت نمایید:

 1. مجوزهای بانکداری.
 2. مجوزهای غیر بانکی – سپرده گذاری – فعالیت در زمینه وام.
 3. مجوز مربوط به شرکتهای تسویه گر اوراق بهادار.
 4. مجوزهای کارگزاری.
 5. مجوز مربوط به خدمات اختصاصی سپرده گذاری.
 6. مجوز بورس اوراق بهادار.
 7. مجوز سپرده گذاری مرکزی.
 8. مجوز مدیریت اُمور گردش مالی.
 9. مجوز فعالیت در زمینه پرورش کودکان.
 10. مجوز فعالیت در زمینه حمل مواد غذایی که باید تحت کنترل بهداشتی باشد.
 11. مجوز فعالیت در زمینه واردات مواد غذایی که باید تحت کنترل بهداشتی باشد.
 12. مجوز ترانزیت در زمینه واردات و صادرات.
 13. مجوز حمل مسافران در محثطهای مسکونی که بصورت مداوم باید صورت پذیرد.
 14. مجوز مربوط یه وسایل نقلیه سبک در زمینه حمل مسافران – تاکسی (رده M1)
 15. مجوز واردات محصولاتی که کاربرد دوگانه دارند.
 16. مجوز صادرات محصولاتی که کاربرد دوگانه دارند.
 17. مجوز حمل محصولاتی که کاربرد دوگانه دارند.
 18. مجوز کارگزاری مربوط به محصولاتی که کاربرد دوگانه دارند.
 19. مجوز پشتیبانی فنی مربوط به محصولاتی که کاربرد دوگانه دارند.

با توجه به نیاز و درخواست کارفرما میتوانیم در رابطه با صدور مجوزهای دیگر نیز به شما مشاوره بدهیم.

დაგვიკავშირდით

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა # 12/ ბაჩანა ბრეგვაძის ქუჩა #2. საფოსტო ინდექსი 0114.


ელ.ფოსტა: info@gsr.ge


მობილური:  (+995) 596 558 558, (+995) 595 655 655;

      სათაო ოფისი: (+ 995) 322 477 344


      ჩვენ სოციალურ ქსელებში