شرکت “جئوریتینگ” که شرکت زیرمجموعه “جئوسیلک رُود ” میباشد در زمینه خدمات رسانی مربوط به  ارزیابی و رتبه بندی شرکتها و مجموعه های فعال در عرصه کسب و کار در زمینه های مختلف، بر اساس استانداردهای جهانی فعالیت می کند. شرکت مذکور به ارزیابی فعالیت مجموعه ها و شرکتها و شاخصهای مربوط به ریسکها و خطرات مرتبط با اُمور مالی فعالیت دارد. همچنین بعد از انجام ارزیابی ها، توصیه هایی ارائه میگرد تا از این طریق شرکتها با عمل به آن توصیه ها بر وضعیت و شرایط خود تأثیر مثبت بگذارند.

شرکت “جئوریتینگ” متد های خاصی در زمینه ارزیابی و رتبه بندی شرکتها دارد. قابل ذکر است که متدهای مورد استفاده توسط شرکتهای بزرگ بین المللی که در زمینه ارزیابی و رتبه بندی فعالیت دارند با توجه به پروسه فعالیت کاری آن شرکتها ایجاد و مورد استفاده قرار میگیرد و مورد تأیید قرار گرفته است. شرکت “جئوریتینگ” دارای استقلال عمل در کار، بی طرف و با عمل به استانداردهای مربوط به انجام کار حرفه ای خود، به فعالیت مشغول می باشد که بهبود وضعیت کسب و کار و ارتقاء و رشد سرمایه گذاری در کشور را هدف خود می داند.

شرکت “جئوریتینگ” گزارشات مربوط به ارزیابی و رتبه بندی را بر مبنای خواست کارفرمایان به زبانهای گرجی، انگلیسی، روسی و زبانهای دیگر تهیه میکند. برای تعیین رتبه شرکتهای درخواست کننده، زمینه هایی از فعالیت شرکتها و بخشهای فعال در آن زمینه ها مورد شناسایی قرار میگیرد که با در نظر گرفتن زمینه ها و با بررسی و محاسبات لازمه در مورد بخشهای فعال، میتوان نتیجه گیری نهایی را بدست آورد و نیز کلیه ریسکهای پیش رو را تعیین نمود. بعد از شناسایی زمینه ها و بخشهای مورد بحث میتوان ضرایت آن را تعیین کرد که در اولویت کار می باشند. برای ارزیابی هر زمینه از مدل Sub-sectoral استفاده میشود که به هر بخش و زیر مجموعه ها درصدی از تعیین نتیجه و ارزیابی نهایی تعلق میگیرد و در نهایت در جمع بندی و امتیاز بندی آن زمینه از کسب و کار بکار می آید. شرکت “جئوریتینگ” برای ارزیابی هر زمینه از بخشهای مورد بحث از ابزارها و سیستمهای حسابرسی، مالی، حسابداری و کنترل و نظارت و تحلیل و گزارشات مربوطه استفاده میکند مانند: تحقیقات و آنالیزهای اجتماعی مانند افراد شاغل در شرکتها و مشتریان دائمی آنها، از شبکه های رسانه ای جمعی و رسانه ها و تحلیل اطلاعات بدست آمده، ارتباط با ارگانهای دولتی و نهادهای آنان.

شرکت “جئوریتینگ” 11 مقیاس ارزیابی دارد که از این قرار است:  AA+، AA، A، BB+، BB، B+، B، B-، C+، C و C- . هر یک از رتبه های مثبت از AA+ تا B- در ارزیابی عددی از عدد 10 تا 3 میباشد که این اعداد در محاسبات برای نتیجه گیری نهایی مورد استفاده قرار میگیرد.

شرکت “جئوریتینگ” برای محاسبه و ارزیابی برای شرکتها به 10 روز کاری وقت نیاز دارد.

همچنین شرکت “جئوریتینگ” احتمال تغییر در رتبه و وضعیت شرکتها را نیز در نظر میگیرد. این تغییرات شاید در سال آینده در شرکت رخ ندهد و این به معنی این است که وضعیت “پایدار” میماند. اما استفاده از اصطلاح ” قابل تغییر” برای شرکتی به معنی این است که وضعیت بهتر و یا بدتر شود. استفاده از اصطلاح “منفی” میتواند به این معنی باشد که وضعیت بدتر خواهد شد و استفاده از اصطلاح “مثبت” به این معنی است که وضعیت بهتر خواهد شد.

استفاده از امتیازات و رتبه بندی ها با اهداف ذکر شده ذیل میتواند صورت پذیرد:

  • اگر سرمایه گذار بخواهد وضعیت سازمان (شرکت) را مورد بررسی قرار دهد.
  • برای اتخاذ تصمیماتی که توسط مدیریت شرکت باید به انجام برسد تا در نتیجه به بهبود وضعیت شرکت کمک کند.

برای از پیش رو برداشتن خطرات پیش روی شرکت و افزایش کارایی آن.

დაგვიკავშირდით

გთხოვთ შეავსოთ ველები, დაგვიტოვოთ თქვენი მონაცემები და ჩვენი წარმომადგენელი უმოკლეს ვადებში დაგიკავშირდებათ. 

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა # 12/ ბაჩანა ბრეგვაძის ქუჩა #2. საფოსტო ინდექსი 0114.


ელ.ფოსტა: info@gsr.ge


მობილური: (+995) 596 881 881  (+995) 595 655 655;  

      სათაო ოფისი: (+ 995) 322 477 344


      ჩვენ სოციალურ ქსელებში