პროფილური მილების წარმოება

პროფილური მილების წარმოება

პროექტის შესახებ

წინაპირობა
• პროფილური მილები ძირითადად გამოიყენება მშენებლობაში
• საქართველოს სამშენებლო ბაზარი (2012) – $ 2.5 მლრდ,წლიური ზრდის ტემპი – 22% (1999 წლიდან)
• პროფილური მილების იმპორტი – $ 22 მლნ 2014 წელს (25 000 ტონა)
• იმპორტის წლიური ზრდის ტემპი – 20%
(2010 წლიდან)
საქართველოს უპირატესობები:
• გადასახადებისგან განთავისუფლებული ექსპორტი ევროპაში, აშშ-ში, დსთ და სხვა რეგიონებში
• არსებული ინფრასტრუქტურა და კომუნიკაციები
• იაფი რესურსები – ელექტროენერგია, წყალი, მუშახელი
• ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა: ადვილად ხელმისაწვდომი ევროპის და აზიის ბაზრები (ფოთის და ბათუმის პორტები)
• იმპორტული პროდუქციის ჩანაცვლების პოტენციალი
• ევროკავშირთან ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA)
პროექტის აღწერა
• კომპანიის ადგილმდებარეობა – რუსთავი
• საწარმოო შესავალი – ფოლადის რულონები და სხვა, ერთეულის ფასი – $ 456
• საბოლოო პროდუქტი:
• 6 მეტრი სიგრძის მართკუთხა პროფილური მილი, ზომებით: 50x100x3, 60x80x3;
• 6 მეტრი სიგრძის კვადრატული პროფილური მილი, ზომებით: 70x70x3, 100x100x3.
• წლიური წარმადობა – 16 200 ტონა
• მიზნობრივი ბაზარი – ადგილობრივი სამშენებლო კომპანიები
• საშუალო გასაყიდი ფასი ერთეულზე – $595
• მოთხოვნის შემთხვევაში გადმოგეცემათ დეტალური ბიზნეს გეგმა
ფინანსური მაჩვენებლები
• ინვესტიცია – $ 7 მლნ.
• მესამე წლის შემოსავალი – $ 6.3 მლნ.
• მესამე წლის საოპერაციო მოგება ცვეთის დარიცხვამდე – $ 0.7 მლნ.
• შიდა უკუგების განაკვეთი(5 წლის) – 20%
სახელმწიფო რესურსი
სახელმწიფო უზრუნველყოფს შემდეგ ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას:
• მიწის ნაკვეთის გადაცემა ნომინალურ ფასად
• აწარმოე საქართველოს ფარგლებში იაფი სესხი (qartuli.ge)
• წილობრივი ინვესტიცია საპარტნიორო ფონდის მიერ (fund.ge)
• ტექნიკური დახმარება საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის მხრიდან

phone:

+ 995 551 176 470 ინგლისური

phone:

+ 995 577 772 203 ქართული

phone:

+ 995 595 655 655 რუსული

phone:

+ 995 593 450 288 არაბული

სხვა პროექტები
Recommend
Share
Tagged in