COVID-19

Грузинские бизнес-команды, как в Грузии, так и по всему миру, готовы поддержать ваши инвестиционные проекты в Грузии и / или деятельность вашей дочерней компании.

Будьте умны: выбирайте Грузию!

Business Georgia გთავაზობთ უფასო მითითებებს საფრანგეთში თქვენი ახალი ბიზნესის წარმატების მისაღწევად, თქვენი გეგმების მიუხედავად: ახალი საინვესტიციო საიტები, გაფართოება არსებულ საიტებზე, სამრეწველო თუ ტექნოლოგიური პარტნიორობა, შენაძენები ან ფინანსური ინვესტიციები.