სახლი ქვეითში

მიწის ნაკვეთის ფართობი:  1500მ2

ადგილმდებარეობა: ქუვეითი

Q1: 0.2 300 მ2

Q2: 0.2 300 მ2

დაპროექტების წელი: 2018

პროექტი ითვალისწინებს მამრობითი და მდედრობითი სქესისისთვის მცხოვრებებისთვის იზოლირებულ საცხოვრებელ-სარეკრეაციო კვარტალის შემუშავებას, რომლებიც უმეტესად მორგებულია ადგილობრივ ლანდშაფტზე, ბუნებრივ კლიმატურ პირობებსა და კულტურულ-რელიგიურ ასპექტებზე.

პროექტი: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი