تماس

گرجستان، تفلیس،

نشانی

گرجستان، تفلیس، خیابان نیکولوز باراتاشویلی #12 / خیابان باچانا برگودزه # 2. کد پستی 0114

ایمیل

شماره تماس

+995 596 655 655

     دفتر مرکزی:

(+ 995) 322 477 344

برای ما بنویسید

محبولا

نشانی

کویت، آل احمد محفظه، منطقه محبولا N1، خیابان N144، دفتر N6

ایمیل

 kuwait@gsr.ge

شماره تماس

 (+965) 6776 3755