پروژه آخالی روستاوی

شرکت “جئوسیلک‌رود” را با موفقیت طراحی کرد. ساختمان چند منظوره واقع در ورودی شهر روستاوی، در ابتدای منطقه صنعتی را با موفقیت طراحی کرد.

توسعه معماری بیشتر منطقه مستلزم برنامه ریزی ساختمان است که ترکیبی از اصالت و کاربردی باشد. علاوه بر این، به صورت خوشایندی با منظره ترکیب می شود.

ساختمان پروژه یک ساختمان پانزده طبقه با پارکینگ زیرزمینی است که برای 42 خودرو طراحی شده است. طبقه همکف دارای پارکینگ برای 39 ماشین و فضای تجاری 354.44 متر مربع است.

بقیه طبقات به فضای نشیمن اختصاص داده شده است-آپارتمان‌های دارای یک اتاق، دو اتاق و سه اتاق.

برای اجرای این پروژه، “جئوسلک‌رود” قبلاً مجوز ساخت را از دستگاه های اجرایی مجاز دریافت کرده است و شرکت ساختمانی همکار کارهای مربوطه را آغاز کرده است.