1.برندسازی – ایجاد مفهوم برند  ;
2. توسعه استراتژی روابط عمومی و بازاریابی;
3.برنامه ریزی و سازماندهی رویدادها;
4. مدیریت شبکه های اجتماعی;
5. تهیه محتوای تبلیغاتی گرافیکی;
6.عکس / فیلم / ضبط و ویرایش انواع ویدیو از جمله درون‌ها;
7. عکاسی;
8. طراحی موشن‌ها;
9. نوشتن سناریو و فیلمنامه ها;
10.ساخت مدل و ماکت;
11.چیدمان فضاها و استودیوها;
12.ساخت تابلوهای راهنما;
13.نصب فن آوری های مدرن;
14.محتوا و نگهداری و خدمات ساختاری وب سایت;