تولید ناخالص داخلی 44.8٪ رشد کرد

Date

مرکز ملی آمار گرجستان برآورد اولیه رشد اقتصادی را به صورت ماهانه منتشر می کند. نتایج با استفاده از روش شناخته شده بین المللی، که شامل آمار وزارت است، بدست می آید. این فرآیند شامل پردازش داده های گردش مالی، مالی شرکت هایی است که مالیات ارزش افزوده را پرداخت می کنند. در 31 ماه مه، Geostat برآورد اولیه رشد اقتصادی را برای آوریل 2021 منتشر کرد، که بر اساس آن رشد تولید ناخالص داخلی GDP) 44.8٪) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. میانگین شاخص چهار ماه اول سال 2021 – 1/8 درصد است.

           انجمن تجارت گرجستان (BAG) نیز این داده‌ را تأیید کرد. به گفته آنها، این مطالعه واقعاً روندهای مثبتی را نشان می دهد، خصوصاً در شرایطی که اقتصاد تحت تأثیر شرایط اپیدمیولوژیک و تحت مقررات مختلف یا قفل اقتصادی، آسیب قابل توجهی دیده است.

            دولت از مقررات لغو شده به عنوان عاملی برای ایجاد ثبات و رشد نرخ رشد اقتصادی در ماه آوریل نام برد، که رشد سریع اقتصادی را تقویت می کند. علاوه بر این، یکی از عوامل مثبت باز شدن مرزهای زمینی است. ما می خواهیم یادآوری کنیم که مرز زمینی گرجستان با تصمیم دولت گرجستان در تاریخ 25 مه ، که از 1 ژوئن لازم الاجرا شد، افتتاح خواهد شد. عبور از مرز برای افرادی که یک سند واکسیناسیون کامل و یا یک تست PCR منفی در 72 ساعت گذشته ارسال می کنند مجاز خواهد بود.

          وبلاگ سردبیر

منبع: https://whttps://www.geostat.ge, https://bag.ge, http://gov.ge