ბლოგი

საქართველოში დასაქმების პრობლემა სიმწავევს არც

მსოფლიოს მდიდარი ქვეყნების გამოცდილება  გვიჩვენებს,

განვითარებულია ეკონომიკა, რომელიც დივერსიფიცირებულია. რამდენადაც

გლობალიზაციის პირობებში, ეკონომიკის განვითარებისთვის უცხოური

ბაზარი მისი სრულმასშტაბიანი გაგებით გაცვლა-გამოცვლის,

თებერვალში საქართველოს საზღვარი 166 ათასმა

დიპლომატიური საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინაში ეკონომიკურ

წინასწარი მონაცემებით, 2021 წლის დეკემბერში

ინფლაცია გასული საუკუნის 20-30-იანი წლებიდან