ბლოგი

29 ივნისს, ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭომ

რა არის ინტელექტუალური საკუთრება? ინტელექტუალური

ბიზნესში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით,

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი

საქართველოში დასაქმების პრობლემა სიმწავევს არც

მსოფლიოს მდიდარი ქვეყნების გამოცდილება  გვიჩვენებს,

განვითარებულია ეკონომიკა, რომელიც დივერსიფიცირებულია. რამდენადაც

გლობალიზაციის პირობებში, ეკონომიკის განვითარებისთვის უცხოური

ბაზარი მისი სრულმასშტაბიანი გაგებით გაცვლა-გამოცვლის,