ეთერზეთები

პროექტის პროფილი:

ეთერზეთების გლობალური ბაზარი 2014 წელს შეადგენდა 5,5 მილიარდ აშშ დოლარს. აღნიშნული საშუალოდ წელიწადში 5%-ით იზრდება. საბჭოთა კავშირი იყო ქინძის ეთერზეთების #1 ექსპორტიორი და საბჭოთა პერიოდის დროს საქართველოს გააჩნდა ეთერზეთების წარმოების მდიდარი ისტორია: პირველ რიგში ვარდის, ქინძის და ევკალიპტის. ქართული ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც ამჟამად აწარმოებს 160 უნიკალურ წამალს, გეგმავს საკუთარი ეთერზეთებისა და კოსმეტიკური საშუალებების ხაზის წარმოებას, მათ შორის საპნის და შამპუნის ჩათვლით – აღმოსავლეთ საქართველოს მცხეთის რეგიონში მდებარე ქარხანაში. ქარხანას ექნება 700 ტონის წარმოების შესაძლებლობა ახალი ტექნოლოგიის გამოყენებით, რომელიც მცენარეთაგან 50%-ზე მეტ ზეთს გამოიმუშავებს. მცენარეები მიიღება ადგილობრივი კულტურებიდან. საპილოტე წარმოებამ უკვე დაიწყო 15 სახეობის მცენარეული ზეთების მოპოვება, რომლებიც იყენებს კრიტიკულ CO2 მოპოვებას, ცივი პრესის და ცხელი დისტილაციის გამოყენებით. ამ პროექტის ჯამური ინვესტიციაა 265,000 აშშ დოლარი, 5 წლიანი IRR – 15%.

ეთერზეთების გლობალური ბაზარი:

ბაზრის ზომა (2014 წ.): 5,5 მილიარდი აშშ დოლარი;

წლიური ზრდის ტემპი: 5%;

აშშ ითვლება მსოფლიოში ყველაზე დიდ ეთერზეთების ბაზრად (900 მილიონი აშშ დოლარი)

ინდოეთი – მსოფლიოში უდიდესი ექსპორტიორი  600 მილიონი აშშ დოლარი;

ბულგარეთი – ეთერზეთების მთავარი ექსპორტიორი რეგიონში. მე -17 ყველაზე დიდი რაოდენობით ეთერზეთების ექსპორტიორი – 50 მილიონი აშშ დოლარი (2014 წ.)

თურქეთი: მსოფლიოში ეთერზეთების 23-ე მსხვილი ექსპორტიორი – 30 მილიონი აშშ დოლარი (2014 წ.)

საქართველოს უპირატესობანი:

  • გადასახადებისგან თავისუფალი ექსპორტი ევროკავშირში, აშშ-ში, დსთ-სა და სხვა რეგიონებში, რომელთა საერთო მოსახლეობა 2 მილიარდია;
  • არსებული ინფრასტრუქტურა და კომუნიკაციები;
  • იაფი რესურსები (წყალი, ელექტროენერგია, მუშახელი);
  • ხელსაყრელი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა: ადვილად ხელმისაწვდომი ევროპული და აზიის ბაზრები ფოთისა და ბათუმის შავი ზღვის პორტების მეშვეობით;
  • ადგილობრივი კლიმატი;

პროექტის აღწერა:

ქარხნის ადგილმდებარეობა: მცხეთის რაიონი, აღმოსავლეთ საქართველო;

ბიზნეს საქმიანობა: CO2 ზეთების ექსტრაქტი (ლავანდი, როზმარინი, გვირილა, ირისი) ცივი პრესით მიღებული ზეთები (ნარინჯისფერი, ლიმონი, მანდარინი), გამოხდილი ზეთები (გერანიუმი, Melissa officinalis, რეჰანი, პიტნა, ევკალიპტი, ლაურე, ვალერიანი);

წარმოება – ყველა მცენარე ადგილობრივად იქნება მოყვანილი;

წარმოების მოცულობა – 700 ტონა;

პერსონალი – 10;

ფინანსური მაჩვენებლები:

მთლიანი ინვესტიცია: 265,000 აშშ დოლარი;

მოსალოდნელი შემოსავალი ერთი წლის განმავლობაში: 160,000 აშშ დოლარი;

EBITDA: 40,000 აშშ დოლარი;

5 წელი IRR:  15%;

სამთავრობო რესურსები:

საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს შემდეგი ფინანსურ სტიმულირებას:

  • მიწის ნომინალური ფასი;
  • სესხის გაცემა / იჯარის სუბსიდია “აწარმოე საქართველოში ინიციატივით” (ge);
  • კაპიტალის თანადაფინანსება საპარტნიორო ფონდის საშუალებით (ge);
  • ტექნიკური დახმარება საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის მეშვეობით;