მშენებლობა, რემონტი, რეკონსტრუქცია

მშენებლობა, რემონტი, რეკონსტუქცია
1. მშენებლობა

„ჯეოსილქროუდ“-ის ჰოლდინგი გთავაზობთ ფართო სპექტრის სამშენებლო სამუშაოებს:

 • საცხოვრებელი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი სახლების მშენებლობა;
 • საწარმოო და სასაწყობო ფართების მშენებლობა;
 • დროებითი კონსტრუქციების აგება;
 • სამშენებლო პროექტების დასრულება;
 • სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ორგანიზებასა და წარმოებაში, არქიტექტურული ზედამხედველობითი საინჟინრო ჯგუფის აქტიური მხარდაჭერა – მონაწილეობა.

2. შიდა/გარე რემონტი რეკონსტრუქცია

გთავაზობთ, შიდა და გარე სარემონტო სამუშაოების ფართო სპექტრს. ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

 • შენობის გამაგრებითი სამუშაოები – მზიდი კონსტრუქციების გამაგრება;
 • გადახურვის მოწყობა – რეკონსტრუქცია;
 • კომუნიკაციების (ელ. ენერგია, წყალმომარაგება, კანალიზაცია,) მოწყობა – შეცვლა;
 • გეგმარების შეცვლა – ტიხრებისა და არა მზიდი კონსტრუქციების მონტაჟი-დემონტაჟი;
 • იატაკის მოწყობა სხვა და სხვა მასალებით;
 • ჭერების მოწყობა;
 • განათების მონტაჟი;
 • ლესვითი და ბეტონის სამუშაოები;
 • სამღებრო სამუშაოები;
 • შემინვის სამუშაოები;
 • კონდიცირების და ვენტილაციის მოწყობა.

3. სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

„ჯეოსილქროუდ“-ის ჰოლდინგი სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე გთავაზობთ ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას, რომელი დოკუმენტითაც წინასწარ, სამუშაოების ჩატარებამდე  გაანალიზებთ სამომავლო ფინანსურ დანახარჯებს;