“اقتصاد 2030”

Date

اقتصاد 2030″ نام برنامه 10 ساله توسعه اقتصادی بود که در چارچوب برنامه 10 ساله دولت آغاز شده توسط نخست وزیر تدوین شد. این برنامه، که یک برنامه عملیاتی بلند مدت است، چشم اندازهای استراتژیک و اصلاحاتی را که باید اجرا شود، بیان می کند و همچنین زمینه‌های اولویتی را که دولت در آن قصد دارد منابع بیشتری را هدف قرار دهد مشخص می کند. تأکید ویژه بر افزایش صادرات و تولید جایگزین واردات است. حدود 50 رشته مختلف در این راستا نامگذاری شده است. یک پیشنهاد ویژه و پیچیده برای توسعه این صنایع ارائه خواهد شد که شامل: یارانه بهره وام، پشتیبانی از ضمانت اعتبار و یک بخش کاملاً جدید – کمک هزینه. وزیر اقتصاد هدف این کمک هزینه را با این واقعیت توضیح می دهد که مشاغل کوچک سرمایه اختصاصی خود را برای توسعه و نوآوری ندارند، بنابراین مولفه کمک مالی فرصت‌های کارآفرینی آنها را به طور قابل توجهی افزایش می دهد، که گام مهمی برای کمک به صادرات خواهد بود. یکی دیگر از عوامل کمک به تجارت در جهت گیری صادرات این واقعیت است که گرجستان فرصت تجارت آزاد و آزاد با 46 کشور را دارد و در چارچوب یک برنامه 10 ساله برای ایجاد یک  تجارت آزاد با حداقل 57 کشور برنامه ریزی شده است.

دستورالعمل های اولویت بندی برای برنامه “تولید در گرجستان” تعیین شد. کشت و صنعت و بوم‌گردی مناطقی است که دولت در آن طرح کمک ارائه می دهد. به گفته وزیر اقتصاد، برنامه کمک با توجه به نیازهای مشخص و مشخص همه بخش ها تهیه می شود.

بخش ویژه ای در سند اقدام طولانی مدت توسط بخش‌های حمل و نقل و تدارکات اشغال می شود، که در آن حداقل 3 میلیارد لاری سرمایه گذاری شده است. از نظر درآمد، گردشگری یک بخش استراتژیک در نظر گرفته می‌شود که انتظار میرود نرخ رکورد ورودی ارز خارجی از آن باشد. این برنامه بلند مدت شامل یک پروژه مهم دیگر است که امنیت انرژی کشور را تقویت می کند. این پرونده مربوط به اتصال سیستم انرژی گرجستان به اتحادیه اروپا از طریق یک کابل فشار قوی است که به کف دریای سیاه می رود. با اجرای این پروژه، کشور ما بار دیگر تمایل خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا تأیید می کند.

ناتیا تورناوا در هنگام ارائه برنامه عملیاتی “اقتصاد 2030” درباره این موارد و بسیاری از جهات دیگر صحبت کرد.

“اقتصاد 2030” برای توسعه مداوم اقتصاد، برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش فقر ایجاد شده است. این برنامه توسط رئیس اتحادیه بازرگانی ارزیابی مثبت شده و انتظار نتایج مثبتی را دارد. این انجمن همچنین در حال آماده سازی نکاتی است که آنها در مورد برنامه عملیاتی 10 ساله دارند و انتشار آن را طی روزهای آینده اعلام خواهد کرد.

منبع: وبلاگ سردبیر  http://www.economy.ge/index.php?page=news&nw=1724