نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد 

Date

در شرایط جهانی شدن، اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای توسعه اقتصاد توسط همگان، اعم از سازمان های دولتی، غیردولتی و یا بخش خصوصی شناخته شده است. اهمیت اساسی آنها به طور کامل توسط کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه به اشتراک گذاشته شده است. سرمایه گذاری خارجی کلید رشد اقتصادی است – همه موافق هستند .

ورود سرمایه خارجی به کشور میزبان کسری مالی مورد نیاز برای توسعه و تحریک اقتصاد را پر می کند. سرمایه گذاری خارجی در بسیاری از زمینه ها تأثیر بسزایی دارد، اعم از رشد اشتغال، رشد درآمد، ایجاد/ ارتقاء زیرساخت ها، گردش پول پویا که عامل مهمی برای نرخ ارز ملی است. به طور خلاصه، سرمایه گذاری خارجی مزایای اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد. به همین دلیل ایجاد فضای سیاسی-اقتصادی و سرمایه گذاری که برای سرمایه گذاران جالب و جذاب باشد به نفع دولت است. تعدادی از کشورها توسعه بلندمدت اقتصاد را به افزایش سرمایه گذاری مرتبط می کنند. اگرچه سرمایه گذاری محلی (داخلی) وجود دارد، اما دولت ها همیشه توجه بیشتری به سرمایه گذاری خارجی دارند، زیرا سرمایه خارجی می تواند تأثیر مثبت و واقعی بر اقتصاد داشته باشد.

سرمایه گذاری خارجی دو شاخه دارد :

1. سرمایه گذاری پورتفولیو – این سرمایه گذاری برای خرید اوراق بهادار می باشد. این نوع سرمایه گذاری ها توسط افراد ذینفع و با کمک واسطه ها، سازمان های مالی انجام می شود. این سازمان می تواند یک بانک سرمایه گذاری تجاری، خصوصی یا دولتی، صندوق و … باشد.

2.  سرمایه گذاری مستقیم خارجی که اغلب به عنوان “سرمایه گذاری واقعی” شناخته می شود. میزان سخاوت آنها بسیار بالا است. از آنجایی که این دارایی ها زیربنای سرمایه گذاری تشکیل سرمایه هستند. این نوع سرمایه گذاری تضمینی محکم برای توسعه بلندمدت اقتصاد کشور  می باشد.

نسبت به ابزارهای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از:

1. سرمایه گذاری سرمایه خود توسط شرکت ها در کشور دیگر: سرمایه شعب و نیز سهم در سهام شرکت های تابعه یا وابسته. 

2.  سرمایه گذاری مجدد سود: سهم سرمایه گذار مستقیم در سود  شرکت  که به صورت سود تقسیمی نمی شود و به حساب سرمایه گذار مستقیم واریز نمی شود.

 3. انتقال سرمایه درون شرکتی: معمولاً از یک طرف مستقیماً بین سرمایه گذار و از طرف دیگر بین شرکت های تابعه یا وابسته و همچنین بین شعب انجام می شود. 

گر گرجستان را در چارچوب موضوع فوق در نظر بگیریم، می توان گفت که گرجستان یکی از جذاب ترین کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. و بخش هایی که سرمایه گذاران به آنها علاقه دارند عبارتند از: انرژی. حمل و نقل و ارتباطات؛ بازارهای املاک و مستغلات و ساخت و ساز، و همچنین صنعت  فرآوری . منبع : https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-investment.asp