پروژه ابتکاری – مرکز بازدید کنندگان خاراگائولی

Date

گردشگری برای تعدادی از کشورها به بخشی از پایداری اقتصادی تبدیل شده است. به همین دلیل بودجه و منابع عظیم صرف توسعه گردشگری و جذب گردشگر در سراسر جهان می شود. محبوبیت کشور و تقاضا در بازار گردشگری البته توسط زیرساخت‌های گردشگری، استانداردهای خدمات و تنوع مکان های دیدنی کشور تعیین می شود.

          صنعت گردشگری سهم قابل توجهی در اقتصاد گرجستان به خود اختصاص داده است. میزان بازدید کنندگان خارجی تأثیر مستقیم بر اقتصاد دارد. بنابراین، از نظر استراتژیک لازم است که گرجستان در زمینه افزایش و توسعه جهانگردی کار کند.

             گرجستان، به عنوان یک کشور توریستی، در صحنه بین‌المللی مورد توجه همگان قرار گرفته است. بوم گردی، آثار فرهنگی، استراحتگاه‌های کوهستانی و دریایی‌، مناطق حفاظت شده، غذاهای ملی، لیست کاملی از اجزای سازنده گرجستان در بازار بین‌المللی گردشگری است.

برای افزایش تعداد بازدیدکنندگان، برنامه‌ریزی و ارائه پکیج گردشگری مطابق با استانداردهای بین المللی ضروری است. پارک جنگلی برجومی-خراگائولی به دلیل داشتن تنوع زیستی و گونه‌های آسیب‌پذیر یکی از مکان‌های برجسته گردشگری است. گیاهان، جانوران و حیوانات وحشی دست نخورده این پارک جنگلی را بسیار ارزشمند کرده و از نظر گردشگری دارای پتانسیل زیادی است. بعلاوه، این یکی از بزرگترین پارکهای اروپا است و از سال 2007 به عضویت پارکهای PAN مناطق حفاظت شده اروپا در آمده است.

                  با توجه به تمام شرایط فوق، یک برنامه توسعه استراتژیک گردشگری تدوین شده است. یک استاندارد راهنما (ETDS) برای توسعه اکوتوریسم وجود دارد که بر اساس الزامات منشور اروپا و اصول تدوین شده توسط فدراسیون EUROPARC است. طبق این استانداردها، بازسازی و چیدمان مرکز بازدیدکنندگان برجومی. توسط دفتر برنامه WWF قفقاز و با تأمین بودجه CNF (صندوق حیات وحش قفقاز)، پروژه زیرساخت و بهسازی مرکز بازدید کنندگان توسط Geosilkroad برنامه‌ریزی و اجرا شد. در نتیجه، این فضا با طراحی کاملاً جدید و نوآورانه طراحی شده است، که جذابیت این مرکز را برای بازدیدکنندگان چدین برابر می‌کند.

در ساخت این پروژه فقط از مواد پاک زیست محیطی استفاده می‌شود و کلیه الزامات مربوط به ایمنی محیط زیست برآورده می شود.

               بدیهی است که وجود این نوع مراکز بازدیدکننده از شروط موفقیت یک کشور است. این امر علاقه به گردشگری داخلی و بین المللی را افزایش خواهد داد.

              مرکز خاراگائولی یک نمونه موفق از دید مناسب مورد نیاز برای توسعه اکوتوریسم است که با استانداردهای بین‌المللی و با الزامات گردشگری سازگار است.