“گرجستان و تاجیکستان توافق نامه ای در مورد ترافیک بین المللی امضا کردند”

Date

گرجستان، با موقعیت جغرافیایی خود، پل بین اروپا و آسیا است، نوعی رسانه، که از نظر تجاری و اقتصادی یک موقعیت سودآور است. بنابراین می توان گفت، گرجستان به عنوان یک کشور اتصال دهنده ترانزیت نقش اساسی در نقشه جهان دارد.

         دولت گرجستان توافق‌نامه‌های دو جانبه‌ای در زمینه ترافیک جاده‌ای بین المللی با 31 کشور به نمایندگی از کشورهای اروپا و آسیای میانه دارد. بدیهی است که این نوع اعمال منافع متقابل را مشخص می کند و دقیقاً این نکاتی است که با یکدیگر سازگار هستند. به عنوان مثال ، توافق نامه بر اساس حمل و نقل کالا، حمل و نقل جاده ای، تنظیم ترافیک و غیره تنظیم شده است.

          هر گام جدید در جهت تجارت بین المللی برای تقویت اقتصاد گرجستان ضروری است. در 14 آوریل سال جاری، دولت گرجستان توافق نامه دوجانبه‌ای را با یک کشور دیگر، تاجیکستان، در مورد ترافیک جاده ای بین المللی امضا کرد.

        تقویم روابط دیپلماتیک بین گرجستان و جمهوری تاجیکستان به 4 اوت 1994 بر می گردد. از این دوره تا امروز  زمینه های همکاری موفق حمل و نقل و کشاورزی است. در این زمینه توافق فوق از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حالی که ترافیک ساده ارتباط تجاری و اقتصادی را بسیار تسهیل و تعمیق می کند. این سند حمل بار را از طریق حمل و نقل دو جانبه و کشورهای ثالث، براساس تعداد مجوزها برای تردد، پیش بینی می کند.

        انتظارات آینده از این توافقنامه البته تغییرات مثبتی است که باید تأثیر مثبتی بر اقتصاد گرجستان داشته باشد.

نویسنده: کتی بیچیکاشویلی

منبع: : http://www.economy.ge/?page=news&nw=1663 14.04.2021