صادرات و واردات در ماه مه افزایش یافت

Date

بین‌المللی و نظم جهانی غیرمعمول تأثیر منفی بر اقتصاد داشته است. روند سال جاری انتظار بهبود سریع اقتصاد را نشان می‌دهد. این نظر بر اساس گزارشی است که توسط اداره آمار ملی گرجستان منتشر شده است. طبق اطلاعات اولیه، در ماه مه 2021، در مقایسه با مه 2020، صادرات از گرجستان 45 درصد (105 میلیون دلار) و واردات 40 درصد (213 میلیون دلار) افزایش یافته است. صادرات در ژانویه تا مه سال جاری 24.4 درصد بهبود یافته است، در حالی که واردات 16 درصد بهبود یافته است. پویایی رو به رشد صادرات و واردات به این واقعیت اشاره دارد که اقتصاد به تدریج آسیبهای ناشی از همه‌گیری را برگردانده و به چشم انداز توسعه بازمی گردد.

          وزیر اقتصاد ناتیا تورناوا داده‌های اولیه را در جلسه توجیهی که در دولت برگزار شد ارزیابی کرد و گفت که رشد اقتصادی قابل مشاهده است. پیشرفت ویژه‌ای در برخی زمینه ها مشاهده می شود. این موارد عبارتند از: بخش فرآوری، کشاورزی، خدمات، هتل‌ها، جهانگردی و بخش توسعه ساخت و ساز.

        تحولات مثبت فعلی در اقتصاد و تجارت در نرخ ارز GEL نیز منعکس شد. طبق گزارش بانک ملی گرجستان، در نتیجه معاملات 16 ژوئن، نرخ ارز GEL در برابر دلار آمریکا و یورو تقویت شد. تغییر نرخ ارز به این شکل به نظر می رسد که با 0.94 تتری در برابر دلار آمریکا تقویت شد، پس از آن ارزش رسمی یک دلار 3.1657 لاری شد، در برابر یورو 1.36 تتری تقویت شد و ارزش رسمی یک یورو 3.8356 لاری بود، که تغییر نرخ ارز است، کاهش 0.25 تتری و تبدیل به 4.4674 لاری. در نتیجه معاملات 16 ژوئن، نرخ‌های رسمی ارز لاری از 17 ژوئن لازم الاجرا شد.

    ثبات نرخ ارز لاری یکی از مولفه‌های اصلی پایداری و توسعه اقتصاد است. تثبیت آن به طور قابل توجهی به فعالیت‌های تجاری کمک می کند، که توسط نظرسنجی  انجمن تجارت گرجستان و مرکز تحقیقات PMC تایید شد. 76٪ از پاسخ دهندگان بی ثباتی نرخ ارز را عاملی برای جلوگیری از تولید تجارت عنوان کردند. این نظرسنجی براساس ارزیابی اعضای انجمن بازرگانی و شرکتها انجام شده است.

      واضح است که تمام زمینه‌های فوق رابطه علت و معلولی با یکدیگر دارند، بنابراین تغییرات مثبت فعلی در هر بخش تأثیر مثبتی بر بخش همسایه و وضعیت اقتصادی عمومی کشور دارد.

     .

وبلاگ سردبیر

منبع : https://commersant.ge, https://www.nbg.gov.ge, https://forbes.ge, https://bag.ge