ჩვენი ჯგუფი
რატომ ჩვენ?
ჩვენი კომპანიის მთავარი მისიაა ხელი შეუწყოს ბიზნეს გარემოს განვითარებას და ჯანსაღი პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას ბიზნეს სექტორში.
სწორედ ამიტომ კომპანია GeoSilkRoad-მა ერთი მიზნის გარშემო გააერთიანა კვალიფიციური კადრები, რომლებიც თავდაუზოგავი მუშაობის ხარჯზე, წარმოუდგენელ იდეებსაც რეალობად აქცევენ. გარდა კომპანიაში მუდმივად დასაქმებული პირებისა, ჩვენ ვთანამშრომლობთ დარგობრივ სპეციალისტებთან, რომლებიც სპეციალურად არიან მოწვეულნი და ზედამხედველობას უწევენ პროექტების სრულყოფილად შესრულებას. ჩვენი კომპანიისათვის უმნიშვნელოვანესია ხარისხი, სწორედ ამიტომ კვალიფიციურ, სფეროში ლიდერ კადრებთან მუშაობა ჩვენთვის პრიორიტეტია.
თავისი საქმიანობის ფარგლებში, კომპანია GeoSilkRoad-ი კონსულტირებას უწევს კომპანიებს მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან საქართველოს ტერიტორიაზე სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისთვის, რაც გულისხმობს მეწარმეთა ხელშეწყობას სხვადასხვა საჭირო ნებართვის მიღებაში, სამთავრობო და კერძო პროექტების მოზიდვაში, საჯარო და კერძო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაში და კანონიერი, ჯანსაღი კონკურენციის გზით ადგილობრივ ბაზარზე წარმატების მიღწევაში.
ჩვენ ბიზნესებს ვთავაზობთ კომპლექსურ სერვისს, რაც საბოლოოდ განსაზღვრავს მათ ლიდერობას ბაზარზე და ახალი გამოწვევის დაძლევას. ჩვენთან თანამშროლობა ნიშნავს – მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას, მომხმარებელზე მაქსიმალურად მორგებულ, ინდივიდუალურ სერვისს და განვითარებას! ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ თანამშრომლობისთვის, რადგან – თანამშრომლობა არის წინსლის და წარმატების საფუძველი.
Previous
Next
რატომ ჩვენ?
ჩვენი კომპანიის მთავარი მისიაა ხელი შეუწყოს ბიზნეს გარემოს განვითარებას და ჯანსაღი პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას ბიზნეს სექტორში.
სწორედ ამიტომ კომპანია GeoSilkRoad-მა ერთი მიზნის გარშემო გააერთიანა კვალიფიციური კადრები, რომლებიც თავდაუზოგავი მუშაობის ხარჯზე, წარმოუდგენელ იდეებსაც რეალობად აქცევენ. გარდა კომპანიაში მუდმივად დასაქმებული პირებისა, ჩვენ ვთანამშრომლობთ დარგობრივ სპეციალისტებთან, რომლებიც სპეციალურად არიან მოწვეულნი და ზედამხედველობას უწევენ პროექტების სრულყოფილად შესრულებას. ჩვენი კომპანიისათვის უმნიშვნელოვანესია ხარისხი, სწორედ ამიტომ კვალიფიციურ, სფეროში ლიდერ კადრებთან მუშაობა ჩვენთვის პრიორიტეტია.
თავისი საქმიანობის ფარგლებში, კომპანია GeoSilkRoad-ი კონსულტირებას უწევს კომპანიებს მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან საქართველოს ტერიტორიაზე სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისთვის, რაც გულისხმობს მეწარმეთა ხელშეწყობას სხვადასხვა საჭირო ნებართვის მიღებაში, სამთავრობო და კერძო პროექტების მოზიდვაში, საჯარო და კერძო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაში და კანონიერი, ჯანსაღი კონკურენციის გზით ადგილობრივ ბაზარზე წარმატების მიღწევაში.
ჩვენ ბიზნესებს ვთავაზობთ კომპლექსურ სერვისს, რაც საბოლოოდ განსაზღვრავს მათ ლიდერობას ბაზარზე და ახალი გამოწვევის დაძლევას. ჩვენთან თანამშროლობა ნიშნავს – მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას, მომხმარებელზე მაქსიმალურად მორგებულ, ინდივიდუალურ სერვისს და განვითარებას! ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ თანამშრომლობისთვის, რადგან – თანამშრომლობა არის წინსლის და წარმატების საფუძველი.
Previous
Next
ჩვენი ჯგუფი
1. ინვესტორთა მოძიება თქვენი პროექტისათვის/ბიზნესისათვის;
2. ბიზნეს გეგმის შედგენა / პროექტების მართვა;
3. სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;
4. იურიდიული მომსახურების გაწევა;
საინვესტიციო სამართალი საბანკო სამართალი საგადასახადო და საბაჟო სამართალი საკორპორაციო სამართალი და ბიზნეს კონსულტაციები ლიცენზიების და ნებართვების მოპოვება ბინადრობის ნებართვები და მოწმობები უძრავი ქონება და პრივატიზაცია სახელშეკრულებო სამართალი ადმინისტრაციული სამართალი ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი შრომის სამართალი სააღსრულებო სამართალი ენერგეტიკის, ნავთობისა და გაზის სამართალი სატელეკომუნიკაციო სამართალი
1. საიტის თარგმნა;
2. დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება;
3. იურიდიული თარგმნა;
4. სინქრონული თარგმნა;
5. თანმიმდევრული თარგმნა;
6. ტექნიკური თარგმნა;
7. სამეცნიერო თარგმნა;
8. სამედიცინო თარგმნა;
9. ლიტერატურული თარგმნა; 10. სურდო თარგმანი / ჟესტური თარგმანი; 11. კორექტირება/რედაქტირება და ტექსტის აკრეფა; 12. დაკაბადონება; 13. სკანირება და გაციფრულება; 14. ქოფირაითინგი, ბლოგები და საპრეზენტაციო ტექსტების მომზადება; 15. Cv-ებისა და PowerPoint პრეზენტაციების აწყობა;
1. საცხოვრებელი და საწარმოო ფართების მშენებლობა;
2. შიდა/გარე რემონტი და რეკონსტრუქცია;
3. არქიტექტურული პროექტირება;
4. პროექტების მომზადება/შეთანხმება/კორექტირება;
5. ტექნოლოგიური პროექტირება; 6. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პროექტირება/რეკონსტრუქცია; 7. ექსტერიერის/ინტერიერის დიზაინი; 8. სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა; 9. ქალაქგეგმარება (ურბანული დაგეგმარება); 10. ტოპოგრაფია; 11. 11. საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა; 12. 12. საექსპერტო შეფასება/ კონსულტაცია N41 დადგენილებით; 13. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები (პროექტირება, ინსტალაცია და შემდგომი მომსახურების სერვისი);
1. აუდიტორული მომსახურება;
2. საფინანსო მომსახურება (ინვესტიციების რისკების შეფასება);
3. ბუღალტრული მომსახურების წარმოება;
4. უძრავი ქონების შეფასება;
1. ბრენდინგი (ბრენდის კონცეფციის შექმნა/დამზადება);
2. PR და მარკეტინგული სტრატეგიის შედგენა; 3. ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება (კონფერენციები, ფორუმები, გასართობი ივენთები); 4. სოციალური ქსელების მართვა; 5. გრაფიკული სარეკლამო კონტენტის მომზადება; 6. ფოტო/ვიდეო/დრონით გადაღება 4K და მონტაჟი; 7. ფოტო გადაღება/ფოტოგრაფია (პროგრამულად დამუშავება, ფოტოკოლაჟი); 8. Motion დიზაინი; 9. სცენარების დაწერა; 10. მაკეტების და დიორამების დამზადება (არქიტექტურული და ლანდშაფტური მასშტაბების მიხედვით); 11. სივრცეების და სტუდიების მოწყობა; 12. აბრების დამზადება; 13. თანამედროვე ტექნოლოგიები (ჭკვიანი მოწყობილობების პროგრამირება და ინსტალაცია); 14. ვებ გვერდების შინაარსობრივი და სტრუქტურული გამართვა;
1. 1. MICE ტურიზმი (ბიზნეს ტურიზმი);
2. სტუდენტური გაცვლითი პროგრამები;
3. სამედიცინო ტურიზმი;
4. მრავალენოვანი გიდები;
ჩვენი ჯგუფი
1. ინვესტორთა მოძიება თქვენი პროექტისათვის/ბიზნესისათვის;
2. ბიზნეს გეგმის შედგენა / პროექტების მართვა;
3. სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;
4. იურიდიული მომსახურების გაწევა;
საინვესტიციო სამართალი საბანკო სამართალი საგადასახადო და საბაჟო სამართალი საკორპორაციო სამართალი და ბიზნეს კონსულტაციები ლიცენზიების და ნებართვების მოპოვება ბინადრობის ნებართვები და მოწმობები უძრავი ქონება და პრივატიზაცია სახელშეკრულებო სამართალი ადმინისტრაციული სამართალი ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი შრომის სამართალი სააღსრულებო სამართალი ენერგეტიკის, ნავთობისა და გაზის სამართალი სატელეკომუნიკაციო სამართალი
1. საიტის თარგმნა;
2. დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება;
3. იურიდიული თარგმნა;
4. სინქრონული თარგმნა;
5. თანმიმდევრული თარგმნა;
6. ტექნიკური თარგმნა;
7. სამეცნიერო თარგმნა;
8. სამედიცინო თარგმნა;
9. ლიტერატურული თარგმნა; 10. სურდო თარგმანი / ჟესტური თარგმანი; 11. კორექტირება/რედაქტირება და ტექსტის აკრეფა; 12. დაკაბადონება; 13. სკანირება და გაციფრულება; 14. ქოფირაითინგი, ბლოგები და საპრეზენტაციო ტექსტების მომზადება; 15. Cv-ებისა და PowerPoint პრეზენტაციების აწყობა;
1. საცხოვრებელი და საწარმოო ფართების მშენებლობა;
2. შიდა/გარე რემონტი და რეკონსტრუქცია;
3. არქიტექტურული პროექტირება;
4. პროექტების მომზადება/შეთანხმება/კორექტირება;
5. ტექნოლოგიური პროექტირება; 6. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პროექტირება/რეკონსტრუქცია; 7. ექსტერიერის/ინტერიერის დიზაინი; 8. სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა; 9. ქალაქგეგმარება (ურბანული დაგეგმარება); 10. ტოპოგრაფია; 11. 11. საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა; 12. 12. საექსპერტო შეფასება/ კონსულტაცია N41 დადგენილებით; 13. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები (პროექტირება, ინსტალაცია და შემდგომი მომსახურების სერვისი);
1. აუდიტორული მომსახურება;
2. საფინანსო მომსახურება (ინვესტიციების რისკების შეფასება);
3. ბუღალტრული მომსახურების წარმოება;
4. უძრავი ქონების შეფასება;
1. ბრენდინგი (ბრენდის კონცეფციის შექმნა/დამზადება);
2. PR და მარკეტინგული სტრატეგიის შედგენა; 3. ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება (კონფერენციები, ფორუმები, გასართობი ივენთები); 4. სოციალური ქსელების მართვა; 5. გრაფიკული სარეკლამო კონტენტის მომზადება; 6. ფოტო/ვიდეო/დრონით გადაღება 4K და მონტაჟი; 7. ფოტო გადაღება/ფოტოგრაფია (პროგრამულად დამუშავება, ფოტოკოლაჟი); 8. Motion დიზაინი; 9. სცენარების დაწერა; 10. მაკეტების და დიორამების დამზადება (არქიტექტურული და ლანდშაფტური მასშტაბების მიხედვით); 11. სივრცეების და სტუდიების მოწყობა; 12. აბრების დამზადება; 13. თანამედროვე ტექნოლოგიები (ჭკვიანი მოწყობილობების პროგრამირება და ინსტალაცია); 14. ვებ გვერდების შინაარსობრივი და სტრუქტურული გამართვა;
1. 1. MICE ტურიზმი (ბიზნეს ტურიზმი);
2. სტუდენტური გაცვლითი პროგრამები;
3. სამედიცინო ტურიზმი;
4. მრავალენოვანი გიდები;