بازار کار و مشکلات موجود   

Date

مشکل اشتغال امروز در گرجستان باز هم وجود دارد. اگرچه کمبود نیروی کار در بازار کار وجود ندارد، اما ادغام نیروی کار جمعیت هنوز یک مسئله حل نشده باقی مانده است. بازار کار و نیروی کار چیست، چه ویژگی هایی در این زمینه وجود دارد و مشکلات اصلی کجاست؟

بازار کار بخش پیچیده و در عین حال مهمی از اقتصاد می باشد. بازتولید، توزیع و استفاده از نیروی کار تحت قانون عرضه و تقاضا را تضمین می کند. در چارچوب روابط کار، کارمندان و کارفرمایان به صورت حضوری ملاقات می کنند که طی آن نماینده نیروی کار خدمات کار را در مقابل پرداخت هزینه به کارفرما ارائه می دهد. بنابراین فردی که دانش، صلاحیت ها و مهارت های خاصی را برای کسب درآمد انباشته کرده است، اکنون آن را در بازار کار می فروشد. یعنی مورد  خرید و فروش در بازار کار، مهارتها، توانایی ها و  نیروی کار تعریف شده می باشد .

بازار کار در یک مفهوم گسترده، سیستم پیچیده ای است که توسط نهادهای تشکیل دهنده تعریف می شود، از جمله: کارفرما که ممکن است بخش دولتی یا خصوصی، شرکت سهامی، تعاونی و غیره باشد. کارمندان – افرادی که دستمزد برای آنها منبع درآمد پایدار و اصلی است، بیکار – فردی که برای مدتی شغلی ندارند، اما فعالانه در جستجوی کار مشارکت دارند. دولتی که در ایجاد شغل، اشتغال مولد جمعیت و افزایش فرصت های درآمدزایی نقش دارد. همچنین مسئول و مجاز به حمایت از حقوق و منافع کارگری مردم  می باشد.  

بنابراین، بازار کار یک سیستم ساختاری پیچیده است که نیاز به سیاست‌های درستی دارد. لذا، دولت یک استراتژی ملی برای سیاست کار و اشتغال (2023 – 2019) تدوین کرد. این سند اصلاحات / اقدامات سیستمی و استراتژیک را توصیف می کند. یکی از زمینه های اصلی، رفع اختلاف بین تقاضا و عرضه نیروی کار در بازار کار می باشد.  این ناهماهنگی که دلالت بر کمبود نیروی کار در حرفه های مورد تقاضا و همچنین فقدان صلاحیت های لازم دارد. برای این منظور اولویت دولت ارتقای هنرستان ها و مراکز آموزشی است که به خودی خود گامی حمایتی برای افزایش مهارت های تجاری و تبدیل سرمایه گذاری های ورودی به شغل  می باشد.  

 اما مایه تاسف این واقعیتی است که تعدادی از مشکلات در بازار کار وجود دارد که برای حل آنها نیاز به یک دید واحد و معقول دارد. واقعیت دیگر آن هم است که تقریبا بک سوم از بیکاران در گرجستان دارای تحصیلات عالی هستند. این نشان می‌دهد که نظام آموزش عالی نمی‌تواند نیازهای بازار کار مدرن را برآورده کند. مشکل اصلی نیز عدم تعادل ساختاری و کیفی بین عرضه و تقاضای نیروی کار است. تقاضای بیش از حد برای برخی از تخصص ها وجود دارد، در حالی که برخی از تخصص ها به طور کامل نادیده گرفته می شوند، که بیشتر منجر به کمبود نیرو در بازار کار می شود.  

منبع استفاده شده:    https://forbes.ge/blogs/