نهادهای دولتی و سازمانهای عمومی حقوقی هر ساله برای خرید احتیاجات و دریافت خدمات مورد نیاز که ارزش چندین میلیارد لاری دارد، تصمیماتی اتخاذ مینمایند و خریدها از این قرار است: خدمات مربوط به ساخت و ساز، خدمات مربوط به نرم افزارها، بیمه، محصولات نفتی، خدمات نظافتی، تجهیزات و ابزارها، تجهیزات و وسایل دفاتر کاری، حمل و نقل، مبلمان، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، البسه و غیره. “جئوسیلک روُد” هُلدینگ به شما خدمات مشاوره ای ارائه میکند و در تهیه اسناد و مدارک مربوط به مناقصات به شما یاری میرساند.

بعد از انتخاب مناقصه مورد نظر، گروه ما به شما کمک میکند تا بدون هیچ مشکلی اسناد و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مناقصه را تهیه نمایید، مانند:

  • تهیه اسناد و مدارک اثبات کننده تجربه و دانش کاری مربوطه.
  • جمع آوری و درخواست از ارگانهای دولتی ، بانکها و دیگر سازمانها برای دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز (در صورت نیاز ).
  • مشخص کردن شرایط و خواسته های مندرج در مناقصات.

همزمان با تهیه اسناد و مدارک، با شرکت کننده در مناقصه، مشاوره کلی صورت میدهیم و مناقصه را با توجه به شرایط و خواسته های مربوطه ارزیابی میکنیم که این موضوع به برنده شدن شرکت کننده در مناقصه کمک میکند. خدمات ما شامل نظارت بر مناقصه انتخاب شده، همچنین مناقصاتی که در حال برگزاری است که میتواند شامل قیمت و یا منافع دیگر اقتصادی و تجاری نیز باشد.

در صورت نیاز ما میتوانیم شرکت شما را در سیستم خریدهای دولتی ثبت نماییم و نیز در تجارت به عنوان نماینده مورد اعتماد شما شرکت نماییم. بر مبنای منافع و اهداف شما قیمت مورد نظر را اعلام نماییم.

بعد از اتمام مناقصه و کسب نتیجه موفقیت آمیز، به تهیه و تصحیح قرارداد بر مبنای منافع شما مبادرت میورزیم. همچنین به شما یاری میرسانیم که بر مبنای کلیه اصول حقوقی نتیجه مناقصه را مورد شکایت قرار دهید اگر دلیل منطقی مبنی بر این تصمیم وجود دارد و اسناد اثبات کننده ادعا وجود داشته باشد ( تجارت ناعادلانه).

დაგვიკავშირდით

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა # 12/ ბაჩანა ბრეგვაძის ქუჩა #2. საფოსტო ინდექსი 0114.


ელ.ფოსტა: info@gsr.ge


მობილური: (+995) 596 881 881(+995)595 655 655;  

      სათაო ოფისი: (+ 995) 322 477 344


     ჩვენ სოციალურ ქსელებში