سرویسهایGST

v    ترجمه سایت

برای بسیاری از شرکتها سایت اختصاصی مربوط به آن شرکت، نشاندهنده و معرف فعالیت و چهره آن شرکت میباشد. سایت میتواند یکی از مهمترین ابزارها برای جذب مشتری و همکاران خارجی باشد. اینکه سایت باید به چند زبان باشد امری حائز اهمیت در جهان امروز است. هرچه سایت شرکت شما به زبانهای بیشتری به فعالیت بپردازد قادر خواهد بود تا افراد زیادتری را جذب نماید. همچنین صفحات مورد استفاده در آن زبانها باید توسط مترجمین زبده و مجرب ترجمه و تنظیم شده باشد زیرا بدینوسیله استفاده کننده از سایت میتواند از مطالب بخوبی استفاده کرده و آن را درک نماید.

به همین دلیل شرکت “جئو سیلک ترنسلیشِن” به شما پیشنهاد میدهد تا از خدمات فنی ترجمه مربوط به سایتهایتان استفاده نمایید که این خدمات میتواند مربوط به ترجمه استاندارد مطالب مورد استفاده در سایت همچنین، اعلامیه مطبوعاتی، وبلاگها و غیره باشد.

مطالب مورد استفاده در سایتها نه فقط باید از نظر ترجمه ای درست و کامل باشد بلکه میبایست از نظر گرافیکی نیز جذاب باشد و میتواند شامل بخشهای مختلف لینکی و یا دکمه انتقال دهنده به صفحات دیگر همچنین صفحات تبلیغاتی، طرح ها، مشخصات باشد که ترجمه و تهیه این اجزای گرافیکی باید طبق یک سری استاندارد خاص به انجام برسد.

هدف اصلی شرکت “جئو سیلک ترنسلیشِن” این است که در مدت زمان کوتاه بتواند با کیفیت بالایی در مدت زمان کوتاه برای شما خدماترسانی کند.

 

 

 

v ترجمه و ثبت اسناد و مدارک

 

شرکت “جئو سیلک ترنسلیشِن” به شما پیشنهاد میدهد تا از خدمات ترجمه ای و ثبت اسناد و مدارک با کیفیت بالا در مدت زمان کوتاه استفاده نمایید. ترجمه انواع گواهی، مدارک تحصیلی، پیوست مدارک تحصیلی، دعوتنامه ها، گواهی رانندگی، گذرنامه، گواهی ازدواج و طلاق، عدم سوء پیشینه، گواهی فوت، وصیت نامه ها، گزارش پلیس و دیگر اسناد و مدارک را به انجام میرسانیم. ما خدمات ترجمه ای با کیفیت بالا در مدت زمان کوتاه را به شما عرضه میکنیم و کلیه اطلاعات کسب شده در پروسه انجام ترجمه محفوظ خواهد ماند.

 

 

 • ترجمه حقوقی

شرکت “GST”  خدمات ترجمه حقوقی با کیفیت بالا را به شما عرضه میدارد. ترجمه دقیق معاهدات بین المللی و قراردادهای حقوقی خارجی همچنین مدارک حقوقی و برگه های قوانین و مقررات جاری نیاز به داشتن دانش بالای لغات حقوقی دارد. کلیه ترجمه های حقوقی توسط متخصصین مجرب به انجام میرسد که خدمات مذکور از قرار ذیل می باشد:

حقوقی

 • مصوبات قانونی
 • تصمیمات و رأی های صادره از طرف دادگاه
 • مدارک اثبات کننده
 • درخواستها و اسناد و مکتوبات دادگاهی

مدنی

 • تعاریف، تعیین و تشخیص و تصمیمات
 • گزارشات و مدارک
 • گواهی تولد، وفات و طلاق و غیره

خصوصی

 • قراردادها
 • وصیت نامه ها و گواهی های مربوطه
 • وکالتنامه ها
 • اسناد مالی
 • مکتوبات و اسناد مربوط به بیمه
 • مدارک دانشگاهی، دوره تحصیلی متوسطه و غیره

 

 • ترجمه شفاهی

 

شرکت “GST” خدمات ترجمه شفاهی با کیفیت بالا را به شما عرضه میدارد. گروه مجرب و زبده با تخصص بالای خود توان بالایی در ترجمه کنفرانس ها، جلسات آموزشی، همایشها، جلسات کاری و غیره را دارا میباشند که در زمان برگزاری جلسات به زبان خارجی میتوانند کار ترجمه را ارائه دهند. ترجمه شفاهی در زمان مورد نیاز به انجام میرسد و کار ترجمه صورت میپذیرد اما تخصص بالا و تجربه زیاد در این زمینه این امکان را میدهد تا برای درک و فهم بیشتر موضوع کار تفسیر دقیق نیز صورت پذیرد. در بیشتر موارد مترجم فقط چند ثانیه زمان دارد تا سخن شنیده شده را درک و بعد از چند ثانیه آن را به مخاطب به زبان قابل فهم و با استفاده از اصطلاحات دقیق انتقال دهد. ترجمه شفاهی صرف انرژی بالایی نیاز دارد. مترجمین شفاهی در طول مدت 20 تا 25 دقیقه جای خود را به یکدیگر میدهند به همین دلیل حداقل دو نفر مترجم و یا بیشتر برای ترجمه بکار بسته میشوند.

 

 • ترجمه پیوسته

شرکت “GST” خدمات ترجمه پیوسته با کیفیت بالا را به شما عرضه میدارد. در این نوع ترجمه زمانی که دو نفر در جلسه ای شرکت دارند و خواهان ارتباط باهم هستند ولی زبان یکدیگر را متوجه نمیشوند ، مترجم به کار ترجمه مبادرت میورزد و برای اینکه بتواند سخنان را بصورت پیوسته به شخص دوم انتقال دهد باید بعد از اتمام هر جمله معنی آن جمله را به شخص مستمع انتقال دهد که این کار میتواند از زبان خارجی به زبان گرجی و یا از زبان گرجی به زبان خارجی صورت پذیرد.

این نوع ترجمه در موارد ذیل بکار برده میشود:

 • جلسات گفتگوی کاری
 • گفتگوی افراد با تلفن و یا Skype
 • سمینارها و یا جلسات کاری
 • بریفینگها، کنفرانسها، معرفی محصولات، نمایشگاهها
 • پذیرایی و جشنها
 • ترجمه فنی

شرکت “GST” خدمات ترجمه فنی با کیفیت بالا را به شما عرضه میدارد. این نوع خدمات ترجمه ای میتواند شامل ترجمه مدارک و اسناد فنی باشد از جمله مقالات علمی و تحقیقی، مشخصات تجهیزات که با استفاده از اصطلاحات و لغات مربوطه به انجام میرسد و نیاز به داشتن تجربه بالا و معلومات مربوطه دارد. ما با استفاده از توان بالای خود ترجمه های فنی ذیل را به شما ارائه میکنیم: تکنولوژی های ارتباطی، اتومبیل سازی، مکانیک، متالوژی، ساختمان سازی، انرژی و هوایی، نفت، زمین شناسی، الکترونیک، فیزیک، شیمی و غیره…

 • ترجمه موضوعات علمی

شرکت “GST” خدمات ترجمه موضوعات علمی با کیفیت بالا را به شما عرضه میدارد. یکی از مهمترین خواص و اهداف مقالات و نوشته های علمی این است که اطلاعات علمی را بصورت دقیق و درست به مخاطب انتقال دهد و نظریه علمی مورد بحث را به اثبات برساند. ترجمه مقالات و نوشته های مربوط به مسائل علمی نه فقط نیاز به دانش زبانی دارد بلکه مترجم باید آنچه در اثر اصلی نوشته شده را درک و تجزیه و تحلیل نماید و به مخاطب انتقال دهد. مهمترین موضوع در ترجمه چنین آثاری این است که مترجم بتواند آن را بخوبی ترجمه و موضوع را انتقال دهد و در آن تغییراتی صورت ندهد.

گروه زبده و مجربی که کار ترجمه را به انجام میرسانند توان ترجمه سخت ترین آثار را دارند که میتواند از این قرار باشد:

 • انتشارات علمی
 • پایان نامه ها
 • نوشته جات مربوط به موضوعات علمی- فنی
 • درسی
 • نتایج تحقیقات علمی
 • توضیحات و چکیده های علمی
 • مطالب مربوط به جلسات آموزشی و غیره

 

 • ترجمه پزشکی

شرکت “GST” خدمات ترجمه موضوعات مربوط به اُمور پزشکی را با کیفیت بالا را به شما عرضه میدارد. ترجمه موضوعاتی که به اُموری مانند پزشکی ارتباط دارد بسیار خاص بوده و توان بالایی نیاز دارد و اگر ترجمه درستی صورت نپذیرد موجب تشخیص نادرست و موجب نتایج مرگبار خواهد شد. به همین دلیل ما خدمات ترجمه با کیفیت بالا و دقیق را توسط کادر مجربی که داریم به شما پیشنهاد میدهیم. کادر ما دارای دانش و تجربه بالایی در انجام ترجمه های مربوطه است که میتواند شامل موارد ذیل باشد:

 • آزمایشات کلنیکی
 • نسخه های پزشکی
 • کتابچه راهنما و توضیحات اضافه مربوطه
 • فرمهای رضایتنامه مراجعین
 • دستورات و توضیحات نصب دستگاههای پژوهشی و علمی
 • برچسب گذاری
 • نوشته جات درسی
 • اتیکت گذاری و بسته بندی در مورد پتنت ها
 • توضیحات مربوط به مراحل درمانی بیمار
 • گزارشات مربوط به بیمار
 • گواهی ها
 • اینترفیس برنامه های مربوط به سیستمها
 • گزارشات سم شناسی
 • نوشته جات آموزشی برای استفاده کنندگان مربوطه
 • ترجمه آثار ادبی

شرکت “GST” خدمات ترجمه موضوعات مربوط به آثار ادبی را با کیفیت بالا را به شما عرضه میدارد. در این راستا نوشته های ادبی میتواند اصطلاحات و کلماتی که دارای بار معنایی دوگانه هستند، دارای بار احساسی میباشند، معانی قدیمی و کهنی دارند، دارای مفهومهای باستانشناسانه هستند و یا دارای استیل خاص و منحصر بفرد خود میباشند، مورد استفاده قرار گیرد. ترجمه این نوع از نوشته ها کار شخصی است که دارای استعداد مربوطه باید باشد. ما میتوانیم خدمات ترجمه ای مربوط به متون ادبی، ترجمه آثار ادبی غربی و شرقی با کیفیت بالا از آن زبانها و برعکس را در زمینه های ذیل به شما ارائه دهیم: داستانها، رمانها، مقالات، انتشارات روزنامه نگاری اعتقادی، مقالات اعتقادی، کتب، برشورها و خاطرات نویسندگان و سیاستمداران و غیره…

 • ترجمه به زبان اشاره و ژِست

شرکت “GST” خدمات ترجمه به زبان اشاره و ژست (گرفتن ژست و اشاره کردن برای فهماندن موضوع) را با کیفیت بالا را به شما عرضه میدارد. هدف ما ارائه خدمات مربوطه با کیفیت بالا در کنفرانسها، برنامه ها و مراسماتی است که نیاز به چنین ترجمه هایی میباشد تا برای هر گروه از جامعه مانند افراد استثنائی (ناشنوایان) بتوان مطالب رسانده شود.

Image result for ფრანცე ფლაგ  Image result for გერმან ფლაგ  Image result for ამერიკის დროშა  Image result for თურქეთის დროშა  Image result for ირანის დროშა  Image result for აზერბაიჯანის დროშა  Related image  Image result for რუსეთის დროშა          

დაგვიკავშირდით

გთხოვთ შეავსოთ ველები, დაგვიტოვოთ თვენი მონაცემები და ატვირთოთ .PDF ფაილი, რომელიც გსურთ რომ გადავთარგმნოთ და ჩვენი გუნდი მალევე დაგიკავშირდებათ.

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა # 12/ ბაჩანა ბრეგვაძის ქუჩა #2. საფოსტო ინდექსი 0114.


  ელ.ფოსტა: gst@gsr.ge


 მობილური:   (+995)  595 655 655;     

     სათაო ოფისი: (+ 995) 322 477 344


     ჩვენ სოციალურ ქსელებში